Arkivplan.no

Hå kommune

obrestad

reime

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR HÅ KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Hå kommune

Arkivplanen gir bindende retningsliner for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Hå kommune.

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinene. Arkivplanen skal bidra til at Hå kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunenes arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften § 1-1).

Som rådmann i Hå kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinene i arkivplanen.

Hå kommune

Varhaug 04.11.2003

rådmannen

   

sentralarkiv

bortsettingsa

Foto: Sigve Espeland; Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS