Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Spesialrutiner

Med spesial rutiner menes rutiner som skal kvalitetssikre både arkivet og bruk av arkivet på et forsvarlig måte, på et overordnet nivå. Her beskrives 3 grupper rutiner:

  • Rutiner etter krav i regelverk (arkivforskriften, Noark standard, personopplysningslov, informasjonssikkehetslov og forskrifter, osv.).Disse gjelder for hele arkivet og alle brukere. 
  • Rutiner for spesielle arkivdeler (personalarkiv, tekniske prosjekter, anbudsaker, osv.)
  • Rutiner for spesielle type dokumenter (dokumenter saksbehandlet i databaser eid av andre, osv.)
Laster...