Arkivplan.no

Elektronisk system

Her skal beskrives alle dataprogam som brukes per i dag i Hå kommune for å produsere og lagre informasjon ang. de forskjellige tjenester.

For å gjøre enklere å ha oversikt er alle elektroniske serier ordne etter etater/avdeling/kommunal foretak som bruker dem.

Laster...