Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Kataloger

Arkivdepot funksjonen for Hå kommune, med hjemmel i §5-1 i forskrift om offentlige arkivarkiv, blir ivaretat av Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). IKA betjener disse arkivene,og hos IKA er det også anledning til innsyn i arkivsakene på lesesal.

Mesteparten av det eldre og avsluttede arkivmaterialet som IKA oppbevarer for Hå kommune dekker perioden 1837 – 1965, og det er organisert etter kommune (se bilde). Oversikt med arkivsaker fra disse arkivkatalogdataene finnes i "søktbar database". Oversikter over dette materialet vil bli publisert her på sikt.

Ønsker du kontakt med IKA kan du ringe 51 50 12 83 eller sjekke IKA sin hjemmeside på Internett: http://www.ikarogaland.no/

kommunehistorie

Laster...